Regler

1. Plikt til å følge anvisninger

Alle spillere skal følge anvisninger fra Spilleder, dette for å bevare sikkerheten rundt spillet. Ta kontakt med Spilleder om du har spørsmål. Før spillet starter skal løpskondom være på helt til spilleder starter spillet.

2. Aldersgrense/ansvar

Alle deltakere under 18 år må ha skriftlig tillatelse fra foresatte. Alle spillere skal ha skrevet under på at de kjenner sikkerhetsreglene. Ved underskrift godtar også spillerne at bilder tatt i forbindelse med spill kan brukes i markedsføring.

3. Rusmidler

Rusmidler og reball går ikke sammen, overtredelse fører til øyeblikkelig bortvisning. Alle arrangementer til Sandnessjøen Ungdomsklubb er rusfrie

4. Sikkerhetsutstyr

Godkjente masker skal til enhver tid brukes under spill. Skudd må ikke løses mot personer som ikke har sikkerhetsutstyr. Når det ikke er spill skal markøren alltid være sikret, og løpskondom på.

5. Skyting

All skyting skal foregå inne på banen. Det er ikke tillatt å skyte ut av banen. Skyting skal kun foregå mot personer eller gjenstander som er en aktiv del av spillet. Banens ytre sikring er ikke en del av spillet.

6. Treff

Gyldige treff er på kroppen eller markøren. Direkte treff er godkjent treff.

7. Sikkerhetsavstand

Det er forbudt å skyte på spillere som viser at de er truffet, eller spillere som befinner seg nærmere enn 5 meter.

8. Når du er truffet

Nedenstående fire punkter må utføres når du blir truffet. Hvis dette ikke gjøres kan du risikere at noen fortsatt vil skyte etter deg.

a) Vis med en gang at du er truffet ved høyt å rope «treff», løft markøren over hodet med pekende oppover.

b) Sikre markøren, og sett på løpskondom mens markøren hele tiden holdes med løpet pekende oppover.

c) Etter at du er truffet har du ikke lov å skyte eller kommunisere med andre spillere.

d) Gå rolig med markøren over hodet, til den nøytrale sonen.

9. Medbrakt utstyr

Det er ikke tillatt å bruke egen markør.