• Må fylles ut.
•° Må være over 18år.
• Klasse
• Lagnavn
•° Lagleder
• Født:
• Mobil
• E-Post
Spiller lagleder Ja Nei
• Adresse
• Postnr
Beskjed
•• For spillere under 18år.
Spiller 1
• Navn
• Født:
• Mobil
E-post
••Navn foresatte
••Nr foresatte
Spiller 2
• Navn
• Født:
• Mobil
E-post
••Navn foresatte
••Nr foresatte
Spiller 3
• Navn
• Født:
• Mobil
E-post
••Navn foresatte
••Nr foresatte
Spiller 4
• Navn
• Født:
• Mobil
E-post
••Navn foresatte
••Nr foresatte
Spiller 5
• Navn
• Født:
• Mobil
E-post
••Navn foresatte
••Nr foresatte
Spiller 6
• Navn
• Født:
• Mobil
E-post
••Navn foresatte
••Nr foresatte
Spiller 7
• Navn
• Født:
• Mobil
E-post
••Navn foresatte
••Nr foresatte
Spiller 8
• Navn
• Født:
• Mobil
E-post
••Navn foresatte
••Nr foresatte
Spiller 9
• Navn
• Født:
• Mobil
E-post
••Navn foresatte
••Nr foresatte
Spiller 10
• Navn
• Født:
• Mobil
E-post
••Navn foresatte
••Nr foresatte
Godta Regler Regler